Jdi na obsah Jdi na menu
 


test

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS

 
 
1. O jaký druh ryby se jedná?
 
   
a) síh severní maréna
   
b) tolstolobik bílý
   
c) bolen dravý
 
 
2. O jaký druh ryby se jedná?
 
   
a) štika obecná
   
b) candát obecný
   
c) ostroretka stěhovavá
 
 
3. O jaký druh ryby se jedná?
 
   
a) jelec tloušť
   
b) plotice obecná
   
c) pstruh duhový
 
 
4. O jaký druh ryby se jedná?
 
   
a) hlavatka obecná
   
b) tolstolobik bílý
   
c) amur bílý
 
 
5. O jaký druh ryby se jedná?
 
   
a) vranka obecná
   
b) pstruh duhový
   
c) hrouzek obecný
 
 
6. O jaký druh živočicha se jedná?
 
   
a) kachna divoká
   
b) lyska černá
   
c) husa velká
 
 
7. Který z uvedených orgánů kapr nemá?
 
   
a) jícen
   
b) žaludek
   
c) hltan
   
 
8. Která z našich ryb má největší játra?
 
   
a) sumec velký
   
b) mník jednovousý
   
c) štika obecná
   
 
9. Chrostíci patří mezi?
 
   
a) hmyz
   
b) červy
   
c) korýše
   
 
10. Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří
 
   
a) echolot
   
b) vybušniny
   
c) čeřínek
   
 
11. Osoba provádějící lov ryb je povinna mít při lovu?
 
   
a) stojan na udice
   
b) rybářskou loďku a přístřešek
   
c) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb
   
 
12. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno používat vláčecí nástrahy opatřené nejvýše
 
   
a) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
   
b) jedním jedoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem
   
c) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
   
 
13. Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni
 
   
a) je oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru
   
b) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale smí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru, pokud se na takovém postupu dohodne s uživatelem rybářského revíru a umožní mu do 7 dnů ryby ze svého pozemku, na kterém voda zůstala, slovit
   
c) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat
   
 
14. Uhynulé ryby z pozemku zaplaveného při povodni je povinen neprodleně odstranit
 
   
a) místně příslušný obecní úřad
   
b) uživatel rybářského revíru
   
c) vlastník, popřípadě uživatel pozemku
   
 
15. Kdo může vykonávat rybářské právo?
 
   
a) vlastník revíru či rybníka
   
b) ten, komu byl výkon rybářského práva povolen
   
c) nájemce revíru, vlastník revíru či rybochovného zařízení
   
 
16. Mohu si ponechat pstruha obecného, jenž byl chycen na pstruhovém revíru 16. 9. ?
 
   
a) ano
   
b) pokud má zákonnou míru
   
c) ne
   
 
17. Lov ryb z plavidel je povolen?
 
   
a) pouze některým členům MO ČRS
   
b) pouze na údolních nádržích
   
c) tam, kde to určí uživatel rybářského revíru
   
 
18. Pokud si osoba provádějící lov přisvojila v jednom dni rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg 
 
   
a) může pokračovat v lovu, ale všechny další ulovené ryby je nutné vrátit zpět do vody
   
b) může pokračovat v lovu na jiném revíru
   
c) jejím přisvojením denní lov končí
   
 
19. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena? 
 
   
a) do 15 minut po jeho ulovení
   
b) bezprostředně po jeho ulovení
   
c) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
   
 
20. Má právo rybářská stráž zadržet rybáři povolenku k lovu?
 
   
a) ne, ale může zaslat hlášení orgánu státní správy se žádostí o zadržení povolenky
   
b) ano, ale musí ji do 5 pracovních dnů doručit tomu, kdo ji vydal
   
c) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
   
 
21. Kdy je v rybářských revírech hájená parma obecná?
 
   
a) od 1. ledna do 15. června
   
b) nemá stanovenu dobu hájení
   
c) od 16. března do 15. června
   
 
22. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov v jednom dni přisvojit
 
   
a) nejvýše 4 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
   
b) nejvýše 2 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
   
c) nejvýše 3 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
   
 
23. Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru bezprostředně po jejich ulovení?
 
   
a) lososovité ryby (mimo síhů), lipana a kapra
   
b) pouze kapra a dravé ryby
   
c) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce a lososovité ryby (mimo síhů)
   
 
24. Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
 
   
a) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
   
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak na viditelném místě
   
c) nosit služební odznak a služební stejnokroj
   
 
25. Počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady
 
   
a) navrhuje Rada ČRS a schvaluje Republikový sněm
   
b) navrhuje členská schůze MO a schvaluje výbor MO
   
c) navrhuje výbor MO a schvaluje členská schůze MO
   

 

 

 
 
 
 
                         
 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář